Poll: wat geeft jóu zin in je werk?

Zin in werk is persoonlijk. Voor de een zit zin-in-werk in de inhoud en voor de ander in samen-doen of nog heel iets anders. Emmius ging op zoek naar antwoorden op de vraag ‘Wat geeft jou zin in je werk?’ bij docenten van Emmius en anderen die ‘werk en zingeving’ een warm hart toedragen. Hieronder een kleine bloemlezing uit de reacties.

Ik ervaar eigenlijk altijd zin in mijn werk en dat mijn werk zin heeft. Al zijn die twee niet gerelateerd: als ik nutteloos bezig ben heb ik zin in mijn werk en als ik zinvol bezig ben heb ik het niet altijd naar mijn zin! Jelle Wiering, docent en postdoctoraal researcher, faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij (RUG)

Ik ervaar zin in mijn werk wanneer er nieuwe inzichten ontstaan, vooral als dat gebeurt in interactie met studenten, collega’s of maatschappelijke partners. Brenda Mathijssen, Universitair docent psychologie, cultuur en religie, faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij (RUG)

Zin ervaar ik als ik merk dat iemand geïnspireerd raakt door iets wat ik heb gezegd of geschreven over werk en zingeving, als we met een groep mensen een mooi eindresultaat neerzetten en als de dieren in ons dierentehuis tevreden in hun stal liggen. Heidi Jansen, kerndocent Emmius School voor werk en zingeving

Ik ervaar zin in mijn werk wanneer ik het gevoel heb dat ik, samen met anderen, iets moois in de wereld zet. Iets wat verheldering of verdieping biedt voor de mensen die het gebruiken en waarvan ze blij zijn dat ze het hebben gevonden. Anja Visser, Universitair docent Geestelijke verzorging, faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij (RUG)

Als ik bezig kan zijn met mijn ontwikkeling en het gevoel van regie heb op mijn werk. Ingewikkelde puzzels vind ik fijn, zoals de puzzel van de menselijke intuïtie en gevoelens die telkens nieuwe dimensies kent. Ik raak er niet op uitgekeken. Theo Glasbergen, executive coach

Ik bijt me vast in een nieuw vraagstuk. Hoe het moet weet ik nog niet, maar door interactie, uitzoekwerk en nieuwsgierigheid haal ik mijn doel. Ben ik daarmee echt van toegevoegde waarde? Dan krijg ik meteen zin om het volgende project op te pakken. Rutger Boelens, IT consultant, Freia Groep

Waar nieuwsgierigheid het wint van (zelf-)zeker-weten, met studenten steeds opnieuw te leren hoe je theorie en praktijk verbindt en door in mijn onderzoek met mensen uit de doelgroep uit te wisselen rond behoeften en resultaat. Hanneke Muthert, adjunct-hoogleraar (tenure track) godsdienstpsychologie, faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij (RUG)

Als ik zie dat anderen zich door mijn toedoen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door ze een ander perspectief te tonen, ze oordeelloos te bevragen, te spiegelen of feedback te geven. Twee mensen tussen wie het even niet zo soepel loopt weer verbinden geeft ook zin. Floor Harms, Manager Mens & Ontwikkeling, Freia Groep

 

Wat geeft jóu zin in je werk?

We vinden het leuk je reactie te horen. Mail naar Marije op tempel@emmius.nl. In de volgende nieuwsbrief zullen we dieper ingaan op dit onderwerp met een artikel over het UMCG waar samen met de RUG onderzoek wordt gedaan onder ic verpleegkundigen. Waarin ervaren zij zingeving binnen hun werk?