Heidi Jansen - Emmius

Zingeving is (g)een vaag begrip

De meest concrete samenvatting van zingeving in de werkcontext is misschien wel: ‘doen wat ertoe doet en merken dat jij ertoe doet’.

‘Doen wat ertoe’ doet betekent dat je achter het doel van je werk staat, dat je werk past bij jouw persoonlijke waarden en dat je trots bent op je werk. ‘Merken dat jij ertoe doet’ betekent dat je gehoord en gezien wordt, dat je vertrouwen ervaart en dat je een passende beloning krijgt voor wat je doet.

Eigenlijk heel simpel toch? Toch horen we regelmatig dat zingeving een vaag begrip is.

Stel je eens het tegenovergestelde voor: je doet werk waar je de zin niet van inziet, je ervaart geen voldoening, je krijgt niet voldoende waardering voor wat je doet. Hoe lang houd je dat vol? Misschien wel een hele poos in tijden dat er geen ander werk voor het oprapen ligt, maar is dat ook zo nu er meer vacatures dan werkzoekenden zijn?

Het zou zomaar eens kunnen zijn dat werk met zin een concurrentiefactor van betekenis wordt.