Werknemers zijn verandermoe

In zijn boek ‘Deep Evolvement’ (2022), schrijft sociaal psycholoog Rudy Vandamme onder andere over de vergeten existentiële dimensie van arbeid en organisaties. Organisaties zijn continu in verandering en dat zet werknemers zwaar onder druk. Ze raken verandermoe.

“Veranderingen zijn onvermijdelijk”, zegt Vandamme, “maar als we ze meer in verbinding brengen met het existentiële verlangen van de mens naar ‘wonen’ (zich ergens thuis voelen) en zinvol bezig zijn, krijgen we handvatten waarmee organisaties op een andere manier kunnen opereren.”

Vandamme beschrijft de manier waarop organisaties meestal georganiseerd zijn als een ‘systeemwereld’. In een systeemwereld draait het om modellen, regels, procedures, (organisatie)structuren, waarin de mens zich moet voegen. Hij contrasteert deze systeemwereld met de ’leefwereld’. In de leefwereld (denk aan een familieverband) gaat het om ‘thuis zijn’, ergens bij horen, van elkaar weten wat je doet, elkaar helpen en samen doen wat nodig is. In organisaties die bij die basisbehoeften aansluiten:

  • hebben medewerkers de ruimte om hun werkplek te personaliseren,
  • kennen en waarderen medewerkers elkaar,
  • hebben medewerkers weet van persoonlijke situaties van collega’s,
  • geven medewerkers feedback op talenten,
  • helpen medewerkers elkaar te ontwikkelen,
  • voelen medewerkers zich deel van de (bedoeling/bestaansreden) van de organisatie en
  • hebben medewerkers contacten door de hele organisatie.

Organisaties waar medewerkers kunnen ‘wonen’ en die een doel hebben waar medewerkers zich mee verbonden voelen, doen recht aan basisbehoeften van mensen. En dat zorgt weer voor zin in werk!

‘Deep Evolvement’ staat op de literatuurlijst van onze Master Werk en Zingeving en in het voorjaar van 2023 verzorgt Rudy Vandamme een van onze masterclasses.