Werk en zingeving

Maar er moet toch vooral een hoog rendement zijn tegen zo min mogelijk kosten?

Zingevend werk

Zingevend werk betekent dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan en het gevoel hebben dat ze iets van waarde toevoegen aan de wereld (of in ieder geval aan hun team). Ze voelen zich verbonden met hun collega’s, worden gewaardeerd en zijn trots op wat ze voor elkaar krijgen. Ze hebben de vrijheid om hun eigen werk te plannen en hun werk te doen op een manier waar ze achter staan. Ze kunnen ontspannen hun werk doen en er is tijd voor overleg over wat belangrijk is, ook voor de lange termijn. Ze kunnen lastige periodes, waarin de werkdruk hoog is, of waarin resultaten op zich laten wachten, makkelijk aan.

Het gaat vaak mis

Klinkt dit als wel heel erg ideaal? In veel organisaties is deze situatie inderdaad ver te zoeken. De werkdruk is zo hoog dat medewerkers ziek worden en geen tijd hebben om naar elkaar om te kijken. Ze hebben het gevoel voortdurend te moeten bewijzen dat ze genoeg presteren. Als het een poosje niet zo goed gaat, krijgen ze een coach om zichzelf te verbeteren. Om de werkdruk vol te houden heeft de organisatie misschien wel geregeld dat medewerkers een cursus mindfulness kunnen doen, of yoga, maar is dat niet de wereld op zijn kop? Als werk zoveel druk oplevert, moeten we dan niet eens kijken naar de omstandigheden waaronder we moeten werken en de manier waarop we samenwerken?

Maar er moet toch vooral een hoog rendement zijn tegen zo min mogelijk kosten? Dat hangt er maar van af. Als alleen financieel resultaat telt, dan wel. Dan neem je kosten als ziekte, uitval, ongemotiveerde medewerkers, klanten die zich niet gehoord voelen en overlast voor de omgeving en het milieu op de koop toe. Dat kan lang goed gaan. De vraag is: goed voor wie?

Waardevol werk voor iedereen

In een interview in De Standaard (mei 2019) zegt Filosoof Govert Buijs: “Het zou mooi zijn arbeidsprocessen niet alleen vanuit het oogpunt van efficiency te ontwerpen, maar zó dat iedereen het gevoel heeft iets waardevols te doen. Werk is niet alleen maar een kostenpost, het is ook een consumptiegoed: we ontlénen er ook heel veel aan. Hoe komt het dat we een enorme druk blijven leggen op iets dat ook in de sfeer van ontspanning en creativiteit kan zitten?” Buijs verwoordt hoe wij bij Emmius de arbeidsmarkt van de toekomst graag ziet en waar we een bijdrage aan willen leveren. Onze definitie van zingeving in werk is ‘doen wat ertoe doet en merken dat jij ertoe doet’. In dat korte zinnetje komt veel samen. ‘Doen wat ertoe doet’ verwijst naar van betekenis zijn. Het betekent werken vanuit gedeelde waarden, gericht op doelen iedereen belangrijk vindt en medewerkers die trots kunnen zijn op wat ze doen. ‘Merken dat jij ertoe doet’, het tweede deel van onze definitie, gaat over verbondenheid met collega’s, over gezien worden en waardering krijgen. Niemand houdt werk gemotiveerd vol als er nooit een compliment tegenover staat.

Emmius leidt leiders en professionals op om een rol te spelen in organisaties waar deze visie centraal staat. We gaan er graag met je over in gesprek.

Door: Heidi Jansen, kerndocent

Leergang Mentor Zingeving

De leergang Mentor Zingeving richt zich op professionalisering (verdieping, verbreding) van de mentor-rol van leidinggevenden en professionals die urgentie ervaren om een werkklimaat te realiseren waarin aandacht voor zingeving onderdeel is van de dagelijkse realiteit.