Aftrap Heidi Jansen

Kerndocent Heidi Jansen: “Praten over zingeving is een vak”

De wereld verandert, dus bedrijven moeten daarin meegaan. Winst is niet langer de enige drijfveer. De maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid voor organisaties worden belangrijker. Daardoor zijn betrokkenheid van medewerkers en aandacht voor welkzijn, integriteit en diversiteit geen softe thema’s meer, maar leiden ze juist tot concurrentievoordeel. Maar hoe breng je dat je organisatie in? Eén ding is volgens kerndocent Heidi Jansen van Emmius zeker: “Praten over zingeving is een vak.”

Precies dát is het uitgangspunt geweest voor het ontwerp van de eerste leergang van Emmius die nu in de startblokken staat. Heidi: “De leergang Mentor Zingeving is bedoeld om te leren hoe je, vanuit de rol als mentor, gesprekken voert over zingeving. Je leert hoe mensen betekenis geven aan hun leven en werk, hoe je in gesprek gaat over levensvragen, welke perspectieven op zingeving er zijn, wat de rol is van zingevingsbronnen, van levensbeschouwing en organisatiedynamiek.”

Werk als belangrijke zingevingsbron

De afgelopen decennia heeft volgens Heidi de nadruk in organisaties sterk gelegen op efficiencyverbetering, stroomlijnen van organisatieprocessen en aandeelhouderswaarde. Van werkenden werd (en wordt) verwacht dat zij het beste uit zichzelf halen en om dat te kunnen doen staan hen allerlei vormen van trainingen en coaching ter beschikking. Werk is dé plek geworden waar we onszelf realiseren. Een belangrijke bron voor zingeving.

Ruimte voor reflectie

Heidi: “Deze focus op zelfverbetering en persoonlijke ontwikkeling kan veel brengen, maar wat gebeurt er als het leven ‘uit de rails’ loopt? Als we overvallen worden door twijfel, ziek worden, plotseling mantelzorger zijn of als de druk van de beslissingen die we moeten nemen (te) groot wordt? Ruimte voor reflectie en bezinning staat op het wensenlijstje van leiders en medewerkers, horen we in de gesprekken die wij voerden. Gesprekspartner zijn voor leiders, professionals en medewerkers, waarbij existentiële vragen op tafel komen. Wij merken dat er behoefte aan is. Vandaar de leergang Mentor Zingeving.”

Leergang Mentor Zingeving

Na het volgen van de leergang Mentor Zingeving ben jij, naast de andere rollen die je vervult, in staat om voor leiders en medewerkers op alle niveaus gesprekpartner te zijn die zingeving tot de kern van je gesprekken maakt.