Persbericht – Nieuw instituut toonaangevend in thema werk en zingeving

25 oktober 2021

GRONINGEN – De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en AOG Contractonderwijs (AOG) lanceren op 28 oktober de ‘Emmius School voor werk en zingeving’. Emmius wil toonaangevend zijn op het gebied van werk en zingeving en als eerste in Nederland academische programma’s aanbieden die leiders en professionals leert om de zingevingsdimensie van werk serieus te nemen en concreet te maken.

Naar winst én welzijn

Een instituut op het gebied van werk en zingeving past helemaal in de geest van deze tijd, waarin de wereld en organisaties worden geconfronteerd met grote veranderingen en – daarmee – onzekerheid. Zichzelf serieus nemende organisaties zien betrokkenheid van medewerkers en aandacht voor welzijn, integriteit en diversiteit allang niet meer als softe thema’s. Zij realiseren zich dat winst en efficiency vroeger de dienst uitmaakten, terwijl – om de organisatie te laten floreren – nu de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid belangrijker worden. Daarbij past een nieuwe kijk op werken, op de betrokkenheid van medewerkers en op de cultuur van organisaties.
Heidi Jansen, kerndocent van Emmius zegt daarover: “Zingeving ontstaat als we ons verbonden voelen met ons werk en als we merken dat onze bijdrage ertoe doet. Zingeving heeft wederkerigheid in zich. Zodra we ons inzetten voor een ander ervaren we zin. Dat blijkt telkens weer uit onderzoek naar zingeving. Dat géven hoeft trouwens niet iets heel groots te zijn, als we waardering naar een collega uitspreken, doet dat ook iets met ons. Als we een ander helpen, wordt ons werk (en leven) zinvoller. Dat maakt meteen duidelijk waarom beroepen waarin anderen helpen, zoals de zorg of het onderwijs, vaak als zinvol worden ervaren. Het maakt ook duidelijk waarom het zo frustrerend is als we in zo’n beroep meer met administratie bezig zijn dan met het helpen van een ander. Hier ligt een zingevingsvraag voor werkgevers. Zorg dragen voor een goede werkomgeving, aandacht voor wat mensen nodig hebben en verlagen van werkdruk zijn zaken die op het bordje van werkgevers liggen. Een cursus mindfulness of coaching aanbieden is niet voldoende en legt de verantwoordelijkheid alleen bij werknemers. Zin ontstaat als we geven, dat geldt ook voor werkgevers.”

Zingevingsthema’s

Aandacht voor zingeving en werk gaat over ‘merken dat jij ertoe doet’ en ‘doen wat ertoe doet’. Dat wordt voor medewerkers steeds belangrijker. Door in gesprek te blijven over wat zinvol is en wat niet voorkomen we dat werk een broedplaats wordt van frustratie en onderdeel wordt van een zinvol leven.
Uit onderzoek komt naar zingeving komt een aantal thema’s naar voren dat daarvoor van belang is: het hebben van doelen, van betekenis zijn, autonomie ervaren, voldoening en plezier hebben, het geven en krijgen van waardering en vertrouwen, het ervaren van verbondenheid en geborgenheid, belang hechten aan waarden en ethisch handelen.

Praten over zingeving is een vak

Bij de nieuwe kijk op werken past een nieuwe kijk op leiderschap, op de betrokkenheid van medewerkers en op de cultuur van organisaties. Dat vraagt ook om opleidingen die leiders, bestuurders en professionals op die nieuwe rol voorbereiden. Want praten over zingeving is een vak dat kennis, visie en vaardigheden vereist, bijvoorbeeld op het gebied van zingevingsbronnen, levensbeschouwelijke achtergronden en menselijk gedrag.

Emmius gaat van start met een leergang Mentor Zingeving. In september 2022 volgt dan de academische master Werk en Zingeving, bedoeld voor werkenden. In september van dit jaar startte bij GGW al een voltijd master voor studenten.