Emmius - Incompany en maatwerk

Leergang Betekenisvol werk

Maak werk van zingeving

Hoe verbind je mensen met hun werk en met (het doel van) de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie een streepje voor hebt in de huidige arbeidsmarkt? Hoe is het gesteld met het werkklimaat? En waar draagt je organisatie met haar producten en diensten aan bij, anders dan alleen aan winstmaximalisatie? Zingeving biedt een perspectief voor antwoorden op verschillende complexe vragen. Zo vragen veel maatschappelijke problemen niet alleen om antwoorden vanuit een economisch standpunt, maar ook om een heroriëntatie op zingevende waarden.

In de leergang Betekenisvol werk maak je zingeving in organisaties concreet. In interactie met deelnemers en docenten ontwikkel je je eigen visie, kennis en vaardigheden, waarmee je betekenis op de kaart van je organisatie kunt zetten en aan de slag kunt gaan met betekenisvraagstukken.

Niveau: hbo+
Studie intensiteit: vier uur per week
Opleidingsduur: 7 maanden
Locatie: centraal in Nederland
Start: 27 maart 2023
Investering: € 10.450

Het programma in het kort

Het programma bestaat uit vijf modules van steeds twee dagen en vijf dagdelen. In het kort ziet het er als volgt uit:

 1. Werk en zingeving

  Werk verandert en de vraag naar betekenisvol werk neemt toe, door allerlei – bekende – oorzaken. Tot nu toe keken we vooral naar werk door een economische bril, maar dat voldoet niet meer. De toekomst vraagt om aan andere invulling van onze samenleving en ons werk en om innovatieve oplossingen voor knellende vraagstukken. In deze module gaan we in op de urgentie van het anders organiseren van werk en geven we nieuwe perspectieven en handvatten om de zin in werk te (her)vinden.

 2. Zingevingsbronnen

  Zingeving kent geen eensluidend recept. Door jouw bronnen van zin in te zetten in je werk help je jezelf en de ander te floreren. We kijken in deze module vanuit verschillende invalshoeken naar zingeving: sociologisch, filosofisch, psychologisch en antropologisch. Je krijgt handvatten om zingevingsthema’s als verbondenheid, plezier, voldoening, waarden en betekenis te vertalen naar concrete acties.

 3. Begeleiden naar zin

  Zingeving op de werkvloer is niet vanzelfsprekend. We ervaren meer zin als we ons kunnen verbinden met het doel van ons werk en de organisatie. Deze module leert je werken vanuit een gespreksmodel met aandacht voor zingeving en je leert interventies op individueel-, team- en organisatieniveau uit te voeren. Verder leer je het gesprek aan te gaan met bestuur en directie over de beweging naar betekenis in organisaties.

 4. Zinvolle organisaties. Community building in organisaties

  Van moderne werkenden wordt veel gevraagd. Om zinvol bij te kunnen dragen aan een betekenisvol geheel moeten we sterk in onze schoenen staan en verbinding ervaren met het doel van de organisatie. Door de focus op sámen, verbondenheid én het hogere doel kan een organisatie meer worden dan een verzameling individuen en kan er een krachtige ‘community’ ontstaan, dat is de focus van deze module. Dat betekent herbezinning op (al te veel) eigen verantwoordelijkheid, interne concurrentie en prestatiemeting en het je (opnieuw) verbinden met zingevende waarden.

 5. Zin in actie

  In deze modulen ga je een ‘zinvolle actie’ uitvoeren in je eigen werkpraktijk. Je gaat concreet aan de slag met het zinvoller en menselijker maken van een werkproces als bijvoorbeeld communicatie (in- of extern), planning en control, strategische besluitvorming, cliëntbegeleiding of een HR-proces. Je bedenkt een aanpak en voert die uit. Het verslag dat je maakt staat centraal in de laatste module. Op deze manier leren we van elkaar en van onze verschillende disciplines en lever je een concreet resultaat voor jouw organisatie.

Docenten

Emmius kerndocent Heidi Jansen

Drs. Heidi Jansen

Heidi is kerndocent van Emmius. Zij studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen op ‘werk en zingeving’ en schreef het boek ‘Werk en zingeving, van succes naar betekenis’. Daarnaast is zij programmaontwikkelaar en directeur en hoofddocent van Dé Loopbaanopleiding. Ze zet zich in om zingeving op de kaart te zetten in organisaties.

Drs. Bart Götte MBA

Bart is business futurist en docent aan de Universiteit van Amsterdam & Nijenrode. Hij daagt executives, beleidsmakers en professionals uit om vooruit te denken. Hij vergroot de strategische scope van organisaties. Hij onthult driegende perspectieven en kansen in een steeds veranderende samenleving. Hij rondde een executive MBA af aan Nijenrode Business University.

Dr. Rudy Vandamme

Rudy is de oprichter van Deep Evolvement, een beweging van professionals die ervoor kiezen om hun concrete werk te koppelen aan bredere ontwikkelingen in management, organisaties en maatschappelijke sectoren. Vandamme is filosoof, psycholoog, antropoloog en heeft een doctoraat in de sociale psychologie. Met die achtergrond ontwikkelt hij denkkaders en methodieken om gelaagd naar de wereld te kijken en anderen te begeleiden om dat ook te doen.

Frits-de-Lange

Dr. Frits de Lange

Frits werkte vanaf 1997 tot 2021 als hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen, en is met emeritaat. Hij nu onderzoeker, schrijver en spreker en schreef onder meer het boek ‘Overweldigend, Leven met wat je niet in de hand hebt’ (komt in februari 2023 uit).

Drs. Hugo Hoetink

Hugo studeerde andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt al meer dan 20 jaar als trainer/adviseur/coach en heeft een passie voor de ontwikkeling van mensen in relatie tot de bijdrage die zij leveren aan hun organisatie en haar klanten. Hugo’s specialisme ligt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.

Jacky van de Goor

Dr. Jacky van de Goor

Jacky van de Goor werkt als organisatiecoach, leiderschapstrainer, wetenschappelijk onderzoeker en auteur aan vitale mensen en vitale organisaties. Zingeving staat daarin centraal. Ze promoveerde in 2021 op dit onderwerp. Zij werkt vanuit haar eigen bureau Legende en is als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Twente en Tilburg University. Jacky is auteur van diverse boeken, waaronder ‘Je leven in één herinnering’, ‘Losbrekers voor meer plezier op het werk’ en ‘Hartelijk georganiseerd.

Drs. Madelinde Kranz

Madelinde studeerde onder meer religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast studeerde ze af als werkgelukdeskundige aan hogeschool Fontys. Ze werkt als zingevingsdeskundige in organisaties en begeleidt teams en medewerkers bij zingevingsvragen. Daarnaast is ze docent ethiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), gastdocent aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en werkt ze als geestelijk verzorger en ethicus in de zorg.

Drs. Jouke Post

Jouke is bestuurs- en organisatiekundige en als onderzoeker verbonden aan de Academie Mens en Arbeid (AMA) en het lectoraat Employability Transition van Hogeschool Saxion. Hij richt zich op onderzoek naar de arbeidsmarkt en innovaties in loopbaanontwikkeling, waaronder skillspaspoorten en loopbaanchecks. Daarnaast is hij verbonden aan James, een initiatief van de CNV.

Drs. Peter Henk Steenhuis

Peter Henk studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1994 werkt hij bij Trouw als eindredacteur, plaatsvervangend chef kunst en filosofieredacteur. Daarnaast is hij auteur. Zijn boeken ‘Filosofie van het kijken’ en Denken over dichten kwamen op de shortlist van de Socrates Wisselbeker. Andere titels van zijn hand zijn: ‘Werk verzetten’, ‘Ambachtelijk zingeven’, ‘Zin in het alledaagse’ en ‘Veroordeeld tot Succes’, dat dit jaar uitkwam.

Voor wie?

De leergang Betekenisvol werk is voor leiders en professionals die werk zinvoller en menselijker willen maken. Die inzien dat betekenisvol werk bijdraagt aan het ontstaan van ‘onweerstaanbare organisaties’. Die de complexe vragen van deze tijd van een nieuw antwoord willen voorzien en die mensen willen verbinden met hun werk én de organisatie. Zij zijn pioniers, wegbereiders, visionairs en early adapters, maar vooral leiders en professionals die werk willen maken van zingeving op de werkvloer. In principe is het nodig dat je hbo-vooropleiding hebt afgerond. Is dat niet het geval, dan kun je onder bepaalde voorwaarden toch worden toegelaten.

Resultaten

Je ontwikkelt je op drie vlakken:

 1. Persoonlijke ontwikkeling

  je ontwikkelt je als leider en professional en krijgt de vaardigheden waarmee je zingeving concreet maakt

 2. Werken met teams in organisaties

  je leert zingeving op de kaart te plaatsen in je eigen werkpraktijk en zingevingsthema’s te vertalen naar acties

 3. De beweging naar betekenis vormgeven

  je kunt zinverlies op de huidige arbeidsmarkt duiden, scenario’s voor de toekomst van werk maken en die vertalen naar je eigen werkpraktijk

Meet & Greet

De leergang Betekenisvol werk start in maart 2023. Heb je belangstelling, maar weet je nog niet zeker of de opleiding geschikt voor je is? Meld je dan aan voor een (gratis) online Meet & Greet. Je ontmoet programmabegeleider Heidi Jansen, studieadviseur Marnix van Lienden en andere geïnteresseerden voor de leergang.


12 dec

Meet and Greet 2: Leergang Betekenisvol Werk

Online

Inschrijven

24 jan

Meet and Greet 3: Leergang Betekenisvol Werk

Online

Inschrijven

Investering

Voor de leergang betaal je leergangkosten en arrangementskosten:

Totaal € 10.450,-
Leergangkosten € 8.950,-
Arrangementskosten € 1.500,-

De prijs is btw-vrij en exclusief literatuurkosten.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we een nieuwsbrief met daarin onder meer nieuw gepubliceerde kennisartikelen. Daarin houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze opleidingen.