Ondernemerschap volhouden

“Het werk is me op het lijf geschreven. Maar het ondernemen in de thuissituatie is wel heel alleen. Is mis het werken in een team. Het samen bedenken van wat je wilt doen en hoe je dat aanpakt. Ik zit nu te veel in mijn eigen hoofd.”

Dit vertelde een deelnemer in ons onderzoek naar de organisatie van geestelijke verzorging in de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Er spreekt een duidelijke boodschap uit: om het werk als ondernemer vol te houden heb je andere mensen nodig. Mensen met wie je kunt sparren over situaties die je tegenkomt, maar ook bij wie je kunt uithuilen of uitrazen als de dingen tegenzitten, met wie je successen kunt vieren en die je helpen met dingen die je zelf (nog) niet zo goed kunt.

Contact met andere mensen is niet alleen belangrijk om ondernemerschap vol te kunnen houden, het is voor vrijwel alle mensen belangrijk. In zijn boek ‘Een prachtig leven’ bespreekt Frank Martela vier factoren die in filosofisch en psychologisch onderzoek steeds opnieuw terugkomen als belangrijk voor zingeving en (in het verlengde daarvan) welzijn. Drie daarvan gaan over verbondenheid met andere mensen. Hij vat het samen als: wat zin aan het leven geeft is dingen doen die voor jou van betekenis zijn, op een manier die je van betekenis maken voor andere mensen. Dat hoeft niet elke dag en ook niet met veel mensen, maar een mens kan niet alleen bestaan.

Wil je meer weten over werk, zingeving en welzijn? Kom dan naar (een van) onze masterclasses en/of volg onze masteropleiding Werk en Zingeving voor professionals.
Dr. Anja Visser-Nieraeth studeerde medische psychologie aan de Universiteit Tilburg. Zij is universitair docent geestelijke verzorging aan de Rijksuniversiteit Groningen en docent in de master Werk en Zingeving van Emmius. In haar onderzoek en onderwijs besteedt ze in het bijzonder aandacht aan de organisatie en effecten van zorg voor zingeving.