“Minder hofnar, meer mentor”

‘Echt naar iemand luisteren’ is een van de dingen die Arno van de Heyden, beroemd kleinkunstenaar in Groningen en ver daarbuiten, verwacht te zullen perfectioneren in de leergang Mentor Zingeving waarmee hij in april wil starten. Dat past in de carrièreswitch die Arno bezig is te maken. Hij heeft daar, zoals hij zegt, “serieus zin in”. Ons vertelt hij waarom dat zo is en wat hij er – verder – van verwacht.  

Arno, in je artikel in het Dagblad van het Noorden vertel je over je ziekte, je herstel en wat je nu wilt gaan doen. Wat is je plan? 

“In 2019 is bij mij keelkanker geconstateerd. Dankzij chemoradiatie ben ik daarvan genezen, maar de behandeling heeft ook aanzienlijke schade aangericht. Zwellingen (oedeem) en littekenweefsel in mijn keel, waardoor Ik mijn stem zo goed als kwijt ben. Het werk, dat ik meer dan dertig jaar gedaan heb, kan ik niet meer doen. Ik zal – kortom – op zoek moeten naar een andere corebusiness. Het plan is om mijn talenten, die ik altijd met scherpte, snelheid en humor in gesproken (en gezongen) woord kon vertalen, op een andere manier in te zetten. Nog steeds kan ik luisteren, observeren en een vertaalslag maken om mijn publiek een spiegel voor te houden. Het zal alleen trager, zachter en misschien zelfs in geschreven, in plaats van gesproken vorm, moeten. Daarmee zal ik de scherpte en snelheid verliezen. Die ik wil inruilen voor meer verdieping, inhoud. De spiegel die ik voorhield was doorgaans een lachspiegel, ik wil proberen daar nu een echte spiegel van te maken. Minder hofnar, meer mentor. Maar hopelijk nog steeds een onverbeterlijke wijsneus.” 

Hoe past onze leergang daarin? 

“De leergang Mentor Zingeving geeft mij vermoedelijk bagage, die me in staat stelt mijn verhaal van die gewenste inhoud te voorzien. Puur kennis dus. Waar ik tot nu op mijn intuïtie vertrouwde, hoop ik daar theoretische onderbouwing aan toe te voegen.” 

Wat verwacht je te leren en mee te maken? 

“Naast de theorie, de lesstof, verwacht ik dat de cursisten bij deze leergang ook veel van elkaar zullen kunnen leren. Mensen uit verschillende disciplines en sectoren van de samenleving, die in intensieve gespreken elkaar kunnen inspireren. Ik ben zelf heel erg van het relativeren. Ik hoop dat anderen mij zullen motiveren dieper tot de kern van de materie te komen.” 

Op welke onderdelen verheug je je het meest? 

“Pfoe… ik ben benieuwd hoe het studeren me, na zoveel jaren, zal vergaan. Ik verheug me op het leren op zich. Luisteren, lezen, leren. Kom maar op!” 

Wanneer is je deelname voor jou geslaagd? 

“Nu al. De stap om mijn leven radicaal om te gooien is niet makkelijk. Een voet over de drempel bij Emmius is dus al een overwinning. Maar over een paar maanden hoop ik daarop terug te kijken als ware het een makkie. Dan moet er weer een volgende stap gezet zijn. Maar welke dat is om mijn deelname als geslaagd te bestempelen? Dat weet ik nu nog niet. Dat lijkt me juist het aardige van zo’n sprong in het diepe. Het zal iets goeds teweegbrengen, maar wat? Dat maakt eigenlijk niet uit. En daarom zeg ik ‘nu al geslaagd!’ Al zou ik zakken als een baksteen.” 

Arno van der Heyden is cabaretier, zanger en presentator. Hij neemt deel aan de eerste editie van de leergang Mentor Zingeving.  

Benieuwd naar de Leergang Mentor Zingeving?

De leergang richt zich op professionalisering van de mentor-rol van leidinggevenden en professionals die urgentie ervaren om een werkklimaat te realiseren waarin aandacht voor zingeving onderdeel is van de dagelijkse realiteit.