Mastertrack Werk en Zingeving voor professionals (MA)

Innovatieve opleiding op academisch niveau tot zingevingsdeskundige in de context van werk

Hoe geef je zingeving een plek in je organisatie? Hoe ga je – op verschillende niveaus – het gesprek aan over wat zinvol is en wat niet? Met de Mastertrack Werk en Zingeving word je zingevingsdeskundige op het gebied van werk en vanuit die rol een deskundig gesprekspartner en adviseur.

DIt programma wordt verzorgd door de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij. Voor meer informatie verwijzen we je naar Werk en Zingeving | Master en PhD opleidingen | Rijksuniversiteit Groningen (rug.nl).