Master Werk en Zingeving in september van start

Gefeliciteerd Heidi met de nieuwe master! Waarom is het zo belangrijk dat deze master er nu is?
“Met deze master dragen we bij aan vraagstukken rond goed werk. Die vragen worden op dit moment in alle geledingen van de arbeidsmarkt gesteld. Zo wordt aan organisaties gevraagd welke bijdrage zij leveren aan de samenleving en individuele medewerkers geven aan dat zij meer van betekenis willen zijn door hun werk. Vanuit de WRR liggen aanbevelingen op de regeringstafel over goed werk voor iedereen. Dat vraagt bezinning én antwoorden op vragen als: ‘Wat is goed werk?’, ‘Hoe voorkomen we zinverlies door te veel regelgeving?’ en ‘Wat is eigenlijk zinvol werk en waar zouden we afscheid van kunnen nemen?’ Op individueel niveau kan het gaan om vragen als ‘Hoe vind ik balans tussen werken en andere zaken die voor mij van belang zijn? Of, ‘Hoe kan ik van betekenis zijn als ik door ziekte niet meer volop bij kan dragen?’ Daarnaast vragen veel nieuwe ontwikkelingen, AI bijvoorbeeld, om vroegtijdige bezinning op wat deze voor mensen op de werkvloer en voor de samenleving betekenen. Morele vragen liggen voor het oprapen en daar moeten we wat mee, als we willen dat werk een plek blijft waar iedereen van waarde kan zijn.”

In de naam van de opleiding staat ‘voor professionals’. Op welke professionals richt Emmius zich?
“Alle professionals die een rol spelen op het gebied van de mens en werk. Denk aan bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, (interne) coaches, teamleiders, organisatieadviseurs, bedrijfsmaatschappelijk werkers, consultants, loopbaanadviseurs. Zij komen dagelijks in contact met mensen die zich afvragen hoe werk beter en zinvoller kan.”

En wat maakt deze master zo geschikt voor deze groep?
“De master werk en zingeving geeft handelingsperspectief aan mensen die vanuit hun professie te maken hebben met complexe vragen rondom werk en zin. Deze groep heeft daar iedere dag mee te maken.”

Waar leidt de master je precies voor op? Of: wat kun je als je de master hebt gevolgd?
“Deze master leidt op tot zingevingsdeskundige en je bent straks gesprekspartner, begeleider, adviseur of beleidsmaker met oog voor zingevingsvragen op alle niveaus. Je leert vanuit verschillende perspectieven te kijken naar werk en zingeving, je leert onderzoek doen, interventies toepassen en je bent gesprekspartner voor alle niveaus. Van politiek tot werkvloer, van strategische tot individuele vragen.”

Wat kun je verklappen over de inhoud, wat gaan de deelnemers meemaken?
“In de brochure staat een overzicht van de modules die je gaat volgen in deze master, ik denk dat het een uniek en aansprekend aanbod is. Daarnaast nodigen we in elke module inspirerende gastsprekers en vakspecialisten uit die vertellen en laten ervaren hoe zingeving in hun praktijk werkt. De deelnemers gaan sámen een reis aan en ze zullen bijvoorbeeld in het skillslab met elkaar gaan meedenken en meedoen vanuit hun verschillende professionele achtergronden. Behalve dat dat heel inspirerend kan zijn, levert het je ook een prachtig netwerk op.”

Ben je nieuwsgierig geworden? Geef je dan op voor een van de (online) Meet & Greets.
Drs. Heidi Jansen studeerde onder meer godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (master). Ze is programmabegeleider van de master Werk en Zingeving van Emmius en directeur en hoofddocent van een opleiding voor loopbaanprofessionals. Daarnaast is ze auteur van het boek ‘Werk en zingeving, van succes naar betekenis’.