Myron Hamming

De ware betekenis van succes, zingeving en geluk

5 vragen aan spoken-word-artiest en Groninger stadsdichter Myron Hamming

“Zingeving is iets wat je draagt met zorg, iets wat je toont in een kommetje, gemaakt van twee handen. Iets wat je vormt, wat schuurt en waarvan je sámen de randen bijschaaft.” Zomaar een van de prachtige zinnen die spoken-word-artiest Myron Hamming voordroeg bij de opening van Emmius. Hoe denkt híj over zingeving? Wat geeft hem inspiratie? We stelden hem hierover vijf vragen.

Myron, wat is zingeving voor jou?

“Zingeving is voor mij niet iets dat vaststaan of onveranderbaar is. Het is een vraag die steeds terugkomt. Het antwoord is niet perse een oordeel, meer een checkpoint: ben ik nog dicht bij mezelf? Draag ik nog m’n steentje bij?”

Ik hoorde jou zeggen: “Als je inspiratie weghaalt, dan blijf je stilstaan.” Hoe inspireer jij jezelf?

“Inspiratie is essentieel voor mij. Ik inspireer mezelf door de tijd te nemen. Want inspiratie komt voort uit iets wat ik zie, lees of meemaak en dat heeft tijd nodig om uitwerking te hebben. Wat ik dan doe, is dat ik het thema dat ik in mijn hoofd heb als het ware als een spiegel tegenover me plaats. En dan kijk ik wat ik zie en denk en dat probeer ik in woorden te vangen.”

En wanneer is iets wat jij doet in jouw ogen van betekenis?

“Wat voor kunstvorm je ook neerzet, in kunst laat je een stukje van jezelf zien, van je gedachten. En dat dus in de vorm die jij kiest. Voor mij zijn dat woorden, tekst. Mijn doel is om mensen daarmee te prikkelen, wat iets heel anders is dan overtuigen. Het start altijd met inspiratie, een prikkel die je kunt verdiepen en waar je uiteindelijk richting en betekenis aan kunt geven. En dan gaat het erom dat je een ander daarmee zo kunt triggeren dat het resoneert op iets uit zijn of haar eigen leven.”

Wat drijft jou om te doen wat je doet?

“Ik wil mensen raken, zodat ze nog eens terugdenken aan wat het ze heeft gebracht dat ze bij een optreden van mij aanwezig waren.”

Kun je zeggen wat je voorál hebt willen neerzetten in je optreden voor Emmius?

“Tijdens mijn voorbereiding heb ik nagedacht over geluk en zingeving. En succes natuurlijk. Is succes een groter huis? In deze prestatiemaatschappij lijk je pas succes te hebben als je minimaal beter bent dan de rest. Maar dat is allemaal ruis en dus afleiding van waar het werkelijk om gaat in het leven. Want wat heb je aan een groot huis met lege kamers? Wat ik vooral duidelijk heb willen maken is, dat hoeveel ruis er ook kan zijn, het gaat er altijd weer om dat je richting vindt en jezelf de vraag stelt: ‘Is dit wat ik wil doen?’”