Emmius - Incompany en maatwerk

Incompany & Maatwerk

Zingevingsvragen in organisaties zijn niet nieuw. Maar niet eerder kregen ze zoveel aandacht als nu. Geen wonder ook, nu de wereld op zijn kop lijkt te staan en we op zoek zijn naar nieuwe houvast. Werk is een ankerpunt en een belangrijke zingevingsbron. Organisaties die daar aandacht voor en kennis van hebben, dragen bij aan zinvol werk voor iedereen. 

Altijd op maat

Zingevingsvragen zijn bij uitstek geschikt voor een incompany-aanpak. Op die manier kunnen we nauw aansluiten bij de vragen die op dit gebied in de organisatie leven. Daarom is een incompanyprogramma altijd maatwerk. Daarbij kunnen we wel gebruik maken van componenten uit onze leergang en masterclasses. Samen bepalen we het optimale aanbod. 

Aanpak

Elk incompanytraject is anders, maar we geven graag alvast wat inspiratie. Componenten van een incompanyprogramma zijn onder meer aandachtsactiviteiten, kaders schetsen, inspirerende sprekers passend bij de doelstellingen, samen uitwisselen, theorie koppelen aan praktijk, plannen maken en presenteren in een oefensetting.  

De dagen vinden plaats op een inspirerende locatie. Na de lesdagen zijn er, na geruime tijd, twee herbezindagen waar we uitwisselen wat werkt en wat niet en welke oplossingen of aanpak we hebben gevonden. Dit doen we op locatie bij de organisatie.   

Onderwerpen

De organisatie bepaalt, uitgaande van waarnaar zij op zoek is, wat het onderwerp is van het incompanytraject. Hier enkele suggesties: 

Leiderschap en zin. Kernonderwerpen: perspectieven op zingeving, zingevingsbronnen, persoonlijke zingeving.  

Leidinggevenden staan iedere dag in het brandpunt van de hectiek. We bieden hun inzichten en vaardigheden waarmee ze zelf zin behouden en hun medewerkers helpen te werken vanuit hun eigen zingevingsbronnen.  

Verbondenheid in organisaties. Kernonderwerpen: verbinding als je elkaar niet dagelijks ziet, verbinding op afstand, verbinding is voor iedereen (een beetje) anders.  

We gaan in op verbondenheid met de inhoud van je werk (waarden, ethiek, doe je wat ertoe doet?), verbondenheid met je collega’s en verbondenheid met het doel van je organisatie. Waar schort het en waar werkt het?   

Zingevend samenwerken. Kernonderwerpen: de thema’s geborgenheid, vertrouwen, voldoening, waardering, en betekenis.  

Invulling geven aan deze thema’s zorgt voor verbondenheid met elkaar, de inhoud en het doel van het werk en dat is waar zinvol werk om draait.  

Zingevende communicatie. Kernonderwerpen: empathie, compassie, helderheid. 

We leren leidinggevenden te communiceren vanuit empathie, compassie en helderheid en gaan hiermee lastige gesprekken en morele dilemma’s niet uit de weg.  

Zin voorbij geluk. Kernonderwerpen: verduren, volhouden, omgaan met verschillen, niet-doen.  

Om het juist in moeilijke tijden met elkaar te rooien geeft zin. Het hoeft niet altijd leuk te zijn om toch zin te ervaren. Maar hoe houd je vol in zware situaties, wanneer het schuurt, wanneer de opgave te zwaar lijkt? 

Rust en reflectie. Kernonderwerpen: aandacht, luisteren, echt aanwezig zijn.  

We hebben geen ruimte voor rust en reflectie in ons werk, terwijl de behoefte eraan groot is. Hoe maken we in de drukte van alledag toch ruimte voor reflectie?  

Eigen invulling. Kernonderwerp: wordt aangedragen door de organisatie. Emmius zoekt er een specialist bij en maakt een programma.  

Meer weten?

Wil je meer weten over het incompany– en maatwerkaanbod van Emmius? Neem dan contact op met programmamanager Marjan van den Akker op vandenakker@emmius.nl of 06 53 690747.  

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we een nieuwsbrief met daarin onder meer nieuw gepubliceerde kennisartikelen. Daarin houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze opleidingen.