“Ik draag graag bij aan het versterken van positieve gezondheid”

De eerste die zich inschreef voor de master Werk en Zingeving was Kees van der Ploeg, ‘bedrijfsarts in bezinning’, zoals hij zichzelf noemt. We vragen hem naar zijn motivatie en wat hij met de studie hoopt te gaan doen. We ontmoeten Kees in zijn prachtige werkruimte bij zijn huis in het Drentse beek-dal-landschap waar hij en zijn echtgenote sinds 2018 wonen.

Over jouw achtergrond: wat doe je in het dagelijks leven?

“Tot voor kort was ik uitvoerend bedrijfsarts, ik ben sinds 1992 in dit vakgebied aan het werk. Aanvankelijk werkten bedrijfsartsen vooral preventiegericht, maar door de veranderingen op het gebied van arbo en sociale zekerheid waren we uiteindelijk steeds meer bezig met verzuimbegeleiding. Sinds 2015 werk ik als zelfstandig bedrijfsarts (www.uwmedicoach.nl) en daarmee kwam voor mij de focus minder op verzuim te liggen en kon ik het vak meer zelf invulling geven. Het doel van mijn werk is voor mij een gezonde werknemer in een gezonde werkomgeving.”

Wat is jouw motivatie om mee te doen aan deze masteropleiding?

“Het is een vervolg op mijn eigen ontwikkeling, ik zoek naar een nieuwe inhoud en vorm voor mijn werk, vandaar dat ik mezelf nu ‘bedrijfsarts in bezinning’ noem. Ik wil me nog meer richten op het versterken van (positieve) gezondheid. Ik help mensen bij het bereiken van hun gezondheidsdoelen en ga in gesprek met organisaties over hoe werk kan bijdragen aan gezondheid in plaats dat het een risico of bedreiging is. Ik wil meer werken vanuit amplitie dan vanuit preventie, curatie en re-integratie. Amplitie wil zeggen dat je mensen begeleidt in gezondheidsvaardigheden als zelfredzaamheid, veerkracht, het nemen van eigen regie en organisaties adviseert over randvoorwaarden voor gezond werken. Positieve gezondheid en Werk als Waarde is voor mij een bekend gedachtengoed en bij beide visies komt zingeving als sterke factor naar voren en daarvoor zoek ik nu verbreding en verdieping.”

Hoe hoop je de kennis en vaardigheden in te gaan zetten in jouw praktijk?


“Ik denk dat organisaties geïnteresseerd zullen zijn in het thema ‘werk en zingeving’ in een tijd, waarin we voor grote maatschappelijke uitdagingen staan. Wellicht kan ik dit thema bij toekomstige opdrachtgevers als nieuw werkgebied verder ontwikkelen. Met NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) ben ik in gesprek over een module positieve gezondheid voor de bedrijfsarts-opleiding. Daarin zal ook zeker veel aandacht aan werk en zingeving gegeven worden.”

Waar ben je benieuwd naar?

“Ik ben erg benieuwd naar mijn medestudenten. Ik heb de verwachting dat de komende twee jaar inspirerend en interessant zullen zijn door alles wat we gaan doen en leren en waar we ons verder op zullen bezinnen.”