Heidi Jansen: “Hier gaat de leergang Mentor Zingeving voorál over”

Onze leergang Mentor Zingeving krijgt veel belangstelling. Fijn! Mensen ‘slaan aan’ op de betekenis van werk en alle thema’s die daarmee zijn verbonden. Denk daarbij aan de onzekerheid die werk kan meebrengen in deze tijd van overbelasting en verandering, maar ook aan de invloed die persoonlijke gebeurtenissen (zoals ouderschap of mantelzorg) op werk kunnen hebben. Vragen levert onze leergang ook op. Zoals: ‘wat kun je er precies mee?’ en ‘wat leer je?’. Maar ook ‘wat is het verschil tussen de leergang en de master?’. Kerndocent van de leergang Heidi Jansen geeft antwoorden én overzicht.

Heidi, wat leer je in de leergang?
“De leergang biedt je kennis én vaardigheden. Vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld filosofie, sociologie, psychologie en antropologie, reiken we je kennis aan over onder meer zingevingsbronnen en levensbeschouwing, perspectieven op werk in onze samenleving en over levensverhalen en levensfasen. Wat vaardigheden betreft leer je betekenisvolle gesprekken te voeren, je leert luisteren op verschillende niveaus en je leert om vanuit verschillende perspectieven te kijken. Dat laatste is erg verruimend en zorgt ervoor dat je niet vast blijft zitten in aannames en vooroordelen.”

Kun je iets vertellen over de inhoud van de vijf modules?
“Jazeker! Module 1 gaat over hoe je een gesprek voert over lastige (levens)vragen en dilemma’s, je kunt dan denken aan zinverlies, omgaan met onmogelijke keuzes en onmacht. Je helpt de ander bij het zich verhouden tot een gebeurtenis, dilemma of probleem waar vaak niet direct een antwoord op is. Je leert hoe je ruimte maakt voor echte reflectie en ook hoe je zelf staat ten opzichte van het probleem waarover het gesprek gaat. Verder gaat het over de rol van de mentor. Wat doet hij of zij precies? En hoe breng je die rol in de praktijk, bijvoorbeeld als manager of bestuurder? Module 2 gaat over de vraag ‘wie zijn wij?’ Wat is de betekenis van levensverhaal en levensfase voor de vragen die je tegenkomt? Hoe ga je om met existentiële vragen? In module 3 kijken we naar organisaties en naar hoe cultuur van invloed is op medewerkers. Wat hebben medewerkers bijvoorbeeld nodig om mee te bewegen met de purpose van een organisatie en wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk? Van iedere organisatie wordt tegenwoordig gevraagd wat de bijdrage aan de samenleving is Denk aan het invulling geven van Environmental, Social en Governance doelen. Betekenis en innovatie zijn daarin met elkaar verbonden. Purpose kan niet alleen een doel voor de bühne zijn, maar moet ook ervaren worden op de werkvloer, anders werkt het niet. Dat vraagt aandacht voor werk en zingeving. Module 4 behandelt zingevingsbronnen in ons werk en daarbuiten en hoe deze een rol kunnen spelen bij lastige vragen en dilemma’s. En module 5 gaat over hoe je verschillen op de werkvloer overbrugt en hoe verrijkend het is om een divers team te hebben.”

Wat is het verschil met een coachingsopleiding?

Coaching gaat vaak over ‘werken aan jezelf’ op het gebied van overtuigingen, houding en vaardigheden en heeft meestal als doel effectiever functioneren. Begeleiding bij zingevingsvragen is gericht op het hervinden van zin en op persoonlijke oriëntatie ten opzichte van vragen in je leven en beroepspraktijk.”

En wat is het verschil met de master Werk en Zingeving?

“De leergang is een echte gespreksopleiding, voor mensen die in hun functie gesprekken voeren met medewerkers om hen te helpen met problemen op het werk of daarbuiten. In de master gaat het vooral over visie en adviseurschap, hoewel je zeker ook les in gespreksvoering over zingeving krijgt. Eenvoudig gezegd is de leergang vooral voor mensen die met de ‘voeten in de klei’ staan en een-op-een betekenisvolle gesprekken moeten kunnen voeren met mensen met allerlei achtergronden en over allerlei dilemma’s, zingeving op microniveau zou je dat kunnen noemen, terwijl de master ook kennis en vaardigheden geeft voor het op strategisch niveau kunnen begeleiden bij organisatievraagstukken op het gebied van betekenis en het adviseren over organisatie- en arbeidsmarktbeleid, meso- en macroniveau dus.”

Hoe praktisch is de leergang?
“Na elke module kun je de volgende dag aan de slag met wat je hebt geleerd. We besteden dus veel aandacht aan het vertalen van wat je leert naar je dagelijkse praktijk.”

Zorgt de leergang ook voor een soort persoonlijke zingeving voor jezelf?
“Denk niet dat onze leergang je leert hoe je in vijf stappen zingeving vindt, dat is het niet! Het gaat om het (helpen) vinden van richting en perspectief bij vragen en in situaties waar we soms niet weten welke kant we op moeten.”
De leergang Mentor Zingeving start op 6 april en de (laatste) Meet & Greet is op 1 maart. Meer informatie vind je hier.

Emmius kerndocent Heidi Jansen

Over Drs. Heidi Jansen

‘’Werk en zingeving zijn dé thema’s waar ik mij al mijn hele werkende leven mee bezighoud. Al ruim 25 jaar lang begeleid ik mensen met loopbaanvragen. Van betekenis willen zijn in en door werk, en gezien worden in wat je bijdraagt, is een grote behoefte, hoorde ik van de mensen die ik sprak.’’ Heidi is, naast kerndocent bij Emmius, PhD-student werk en zingeving, directeur van dé Loopbaanopleiding, een post-hbo opleiding voor loopbaanprofessionals en auteur van o.a. het boek ‘Werk en Zingeving’.