Het betere werk

Steeds meer mensen stellen de vraag naar betekenisvol werk

Wij zien een beweging op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen stellen de vraag naar betekenisvol werk. Ze willen weten wat de toegevoegde waarde van bedrijven is. Als antwoord zien we bedrijven in hun corporate story uitleggen wat hun positieve bijdrage aan de wereld is. Blijkbaar raken we met zijn allen doordrongen van het feit dat financiële winst niet het enige doel is waar alles om draait. De toegevoegde waarde voor mens, maatschappij en milieu wordt steeds vaker bevraagd en gevraagd.
In het rapport van de wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid “Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht” (2020) staat “ons doel moet niet zijn de meest concurrerende economie te hebben, maar de beste plek te zijn om te werken.” Er is namelijk nogal wat aan de hand met werk.

Door technologisering veranderen (bijna) alle banen in rap tempo. Bijscholing in bijvoorbeeld digitale vaardigheden is van belang in bijna iedere werksoort. Omscholing wordt het devies voor alle medewerkers van wie hun baan de komende jaren zal verdwijnen. Flexibilisering zorgt voor een tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met zekerheid van werk en inkomen en een groep die in steeds grotere onzekerheid leeft.

Ook intensivering van werk wordt in het rapport nadrukkelijk benoemd. De (ervaren) werkdruk is in de afgelopen decennia zodanig toegenomen dat ruim 70% van de uitval van werknemers een niet medische oorzaak heeft en werkstress is daar een belangrijke factor in. De roep om een meer menselijke maat op de werkvloer klinkt steeds luider. Nu werknemers schaarser worden, hebben werkgevers die betekenisvol werk bieden een streepje voor. Betekenisvol werk is echter meer dan een corporate story. Dat is het verhaal naar buiten. Betekenisvol werk houdt ook in dat er ín organisaties een werkklimaat heerst waar ‘het betere werk’ te vinden is: werk waar medewerkers gezien en gehoord worden, ze het gevoel hebben ertoe te doen en waar ‘ieder voor zich’ plaats heeft gemaakt voor ‘samen ertoe doen’.

Emmius wil een actieve bijdrage leveren aan ‘het betere werk’ door opleidingsprogramma’s, te bieden waar we samen met leiders en professionals werken aan organisaties die van binnen en van buiten een beste plek zijn om te werken.

Door: Heidi Jansen, kerndocent