Wat is het verschil tussen de master en de leergang?

Leergang

De leergang is een echte gespreksopleiding: hiermee krijg je de beste gesprekstechnieken, voor managers, bedrijfsmaatschappelijk werkers, professionals die zélf de gesprekken voeren. Een ander verschil is dat de leergang je een diploma van Emmius geeft.  

Master

In de master gaat het vooral over visie en adviseurschap, hoewel je ook lessen in gesprekstechniek volgt. De master is met name bedoeld voor staffunctionarissen, beleidsmakers en bestuurders. De master maakt je deskundig in deze problematiek op micro, meso- en macroniveau. Hiermee kun je adviseren over de thematiek rond werk en zingeving. Je krijgt een masterdiploma en -titel (Master of Arts) die door de Rijksuniversiteit Groningen wordt afgegeven.  

Terug naar overzicht