Wat zijn de aanvraagtermijnen van het STAP-budget?

Het totale beschikbare budget van ongeveer 200 mln op jaarbasis wordt verdeeld over 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden:

  1. van 1 januari tot en met 28 of 29 februari;
  2. van 1 maart tot en met 30 april;
  3. van 1 mei tot en met 30 juni;
  4. van 1 juli tot en met 31 augustus;
  5. van 1 september tot en met 31 oktober;
  6. van 1 november tot en met 31 december.
  7. NB: in 2022 komt het eerste aanvraag tijdvak te vervallen.

Terug naar overzicht