Emmius’ goede voornemen: de wereld een beetje beter maken

2022, het begin van een nieuw jaar. Emmius heeft goede voornemens, jij ook? Wat staat er op jouw lijstje met goede voornemens? Gezonder leven? Een studie oppakken?

Ons voornemen is om komend jaar programma’s te maken waarmee we de wereld een beetje beter maken. Je mag ons idealisme toedichten, maar we vinden echt dat de wereld – en in het bijzonder de arbeidsmarkt – wel wat nieuwe kennis en inzichten kan gebruiken. Wij zien een beweging waarin van organisaties wordt gevraagd aan te tonen wat hun bijdrage aan de samenleving is, waarin winst niet langer het enige doel is, maar een gevolg van de keuzes die een bedrijf maakt. Een beweging waarin de vraag ‘hoe word ik hier beter van?’ wordt vervangen door ‘hoe kan ik bijdragen?’

Dáár wil Emmius graag een bijdrage aan leveren. Niet vanuit blind idealisme, maar vanuit een zeker weten dat het anders moet én kan. Onze programma’s gaan over mens en werk, een beweging van winst naar purpose, van succes naar betekenis. Onze programma’s gaan over hoe we de mens weer centraal stellen en we verbondenheid met ons werk en elkaar kunnen ervaren. Daarvoor is aandacht nodig voor het hele ‘veld van relaties’, dus niet alleen een maatschappelijk doel voor de bühne, maar ook hoe we dat doel vertalen naar medewerkers, leveranciers, klanten, omgeving en milieu. We gaan op zoek naar ‘tegenverhalen’, voorbeelden van mensen en organisaties die het anders doen, verhalen waarin duidelijk wordt hoe we weer gaan doen wat ertoe doet en hoe we er samen toe kunnen doen. Theoretisch en praktisch, wetenschappelijk en beproefd in de praktijk. Wij gaan laten zien hoe het anders kan én hoe verandering soms ook een worsteling is.

Dus, mocht het volgen van een studie jouw goede voornemen zijn voor 2022: Emmius geeft werk betekenis, doe je mee?

Emmius kerndocent Heidi Jansen

Over Heidi Jansen

‘’Werk en zingeving zijn dé thema’s waar ik mij al mijn hele werkende leven mee bezighoud. Al ruim 25 jaar lang begeleid ik mensen met loopbaanvragen. Van betekenis willen zijn in en door werk, en gezien worden in wat je bijdraagt, is een grote behoefte, hoorde ik van de mensen die ik sprak.’’ Heidi is, naast kerndocent bij Emmius, PhD-student werk en zingeving, directeur van dé Loopbaanopleiding, een post-hbo opleiding voor loopbaanprofessionals en auteur van o.a. het boek ‘Werk en Zingeving’.

Lees meer van Heidi