Emmius geeft werk betekenis

Het initiatief Emmius leert professionals en leidinggevenden de waarde van zingeving. Voor henzelf, de organisatie waar zij werkzaam zijn en de werknemers die zij sturing geven. Om zo zingeving vertrekpunt en leidraad te maken in organisaties en deze optimaal te laten floreren.

Zingeving als onderdeel van de bedrijfsvoering

In de huidige tijdsgeest zijn mensen op zoek naar betekenis én verbondenheid. Betekenis in hun werk, verbondenheid met collega’s én de doelen van de organisaties waar zij voor werken. Niet alleen samen dóen, maar vooral samen értoe doen. Organisaties die dat erkennen, worden de werkgevers van de toekomst. Zij creëren een duurzame werkcontext waar werknemers betekenis vinden en optimaal kunnen werken. Organisaties die dit willen, helpen wij zingeving concreet te maken en een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering te laten zijn. Wij geven handvatten om zingeving te implementeren en bieden leiders en leidinggevenden nieuwe, vakoverstijgende perspectieven om organisaties te laten floreren.

Om zo van betekenis te zijn en te blijven. 

Over Ubbo Emmius

Emmius draagt met trots de in het Noorden zeer bekende naam van Ubbo Emmius. Wie was hij?

Emmius’ naamgever Ubbo Emmius (1547 – 1625) was de eerste rector magnificus van Rijksuniversiteit Groningen, die in de tijd van Ubbo Emmius nog ‘de Academie’ heette. Hij werd in het Oost-Friese Greetsiel geboren als zoon van een lutherse predikant. Hij bezocht de Latijnse school in Emden en daarna het ‘Gymnasium illustre’ in Bremen en ten slotte de Latijnse school in Norden. In 1570 studeerde hij aan de universiteit van Rostock, waar de historicus Nathan Chynthraeus veel invloed op hem had.

Nog altijd beroemd in Noord-Nederland

Ubbo Emmius is in Groningen nog altijd een naam die op veel plaatsen te vinden is. Verscheidene scholen in Groningen en Oost-Friesland dragen zijn naam en de Rijksuniversiteit Groningen heeft een fonds naar hem genoemd. Verder prijkt zijn naam op straten in Leeuwarden en in de stad Groningen