Emmius geeft werk betekenis

Het initiatief Emmius leert professionals en leidinggevenden de waarde van zingeving. Voor henzelf, de organisatie waar zij werkzaam zijn en de werknemers die zij sturing geven. Om zo zingeving vertrekpunt en leidraad te maken in organisaties en deze optimaal te laten floreren.

Lees meer over ons

Zingeving als onderdeel van de bedrijfsvoering

In de huidige tijdsgeest zijn mensen op zoek naar betekenis én verbondenheid. Betekenis in hun werk, verbondenheid met collega’s én de doelen van de organisaties waar zij voor werken. Niet alleen samen dóen, maar vooral samen értoe doen. Organisaties die dat erkennen, worden de werkgevers van de toekomst. Zij creëren een duurzame werkcontext waar werknemers betekenis vinden en optimaal kunnen werken. Organisaties die dit willen, helpen wij zingeving concreet te maken en een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering te laten zijn. Wij geven handvatten om zingeving te implementeren en bieden leiders en leidinggevenden nieuwe, vakoverstijgende perspectieven om organisaties te laten floreren.

Om zo van betekenis te zijn en te blijven. 

Lees meer

Met onze programma’s op academisch niveau richten wij ons op professionals en leidinggevenden die zingeving een essentiële rol willen geven in middelgrote en grote organisaties. Zij zien het belang van betekenis voor hun werkgevers om zo duurzame inzetbaarheid te genereren en hun organisatie te laten floreren.

– Heidi Jansen | Programmabegeleider master

Het initiatief voor het opzetten van een samenwerkingsverband rond ‘werk en zingeving’ is genomen door de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en AOG Contractonderwijs. Lees meer